Usługi

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową księgowość prowadzoną przez dedykowanego księgowego. Prowadzimy księgi handlowe (pełna księgowość) zgodnie z UoR oraz MSSF, a także podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczamy ryczałty od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

Zależnie od rozmaitych potrzeb przedsiębiorców wprowadziliśmy pakiety dostosowane do poszczególnych klientów.

Pakiet Podstawowy

Skierowany jest do klientów, którzy oczekują podstawowej obsługi księgowej w jak najniższej cenie. Najczęściej są to przedsiębiorcy, których uwaga skierowana jest na spełnienie wszystkich wymogów podatkowych.

W ramach pakietu oferujemy:

 • Ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi według standardowego planu kont.
 • Obsługa kadrowo-płacowa w pełnym zakresie
 • Kalkulacja wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Reprezentowanie klienta przed organami (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości

Pakiet rozszerzony

Skierowany jest do klientów o większej aktywności i dodatkowych potrzebach informacyjnych.

W ramach pakietu oferujemy:

 • Ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi według planu kont indywidualnie dostosowanego do potrzeb klienta
 • Kalkulacja wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)
 • Reprezentowanie klienta przed organami (Urząd Skarbowy, ZUS)
 • Przygotowywanie wniosków do instytucji i sądów (CEIDG, KRS, bank i inne)
 • Wspomaganie procesu windykacji
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego w formie indywidualnie stworzonego raportu
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych oraz raportów stworzonych na potrzeby klienta
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
 • Opracowywanie dokumentacji cen transferowych

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Oferta obsługi kadr i płac obejmuje m.in.:

 • Sporządzenie list płac i kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzenie deklaracji ZUS (zgłoszeniowych i rozliczeniowych)
 • Sporządzanie deklaracji PIT
 • Przygotowywanie i przechowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Ustalanie wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • Szkolenia BHP poprzez współpracującego z biurem Specjalistę ds. BHP